Nemkonto
English

Retursvar

Her kan du læse om de forskellige typer af retur-svar i NemKonto-systemet.

Der er 6 forskellige retursvar, man kan modtage af NemKonto-systemet. De knytter sig til de forskellige trin, som betalingen passerer i NemKonto-systemet og ud til myndighedens pengeinstitut. Disse retursvar vil blive gennemgået nedenfor.

Retursvar 0,1 & 2 er kun relevant for dataleverandøren og vil derfor ikke blive gennemgået her. Information om disse retursvar kan findes i snitfladebeskrivelsen.

Se snitfladebeskrivelsen

Opdateret d. 21. december 2023