Nemkonto
English

Rolleprofiler

Ved oprettelse af medarbejderen som bruger i NemKonto-systemet angiver man hvilken rolleprofil den pågældende medarbejder skal tildeles

Opdateret d. 27. juni 2024