Nemkonto
English

Anvisning af NemKonti

Der skal føres passende kontrolforanstaltninger ved anvisning af NemKonto og specifik konto

NemKonto er det fælles offentlige udbetalingssystem. Det er Digitaliseringsstyrelsen der er ansvarlig for NemKonto. Alle udbetalinger fra offentlige myndigheder til borgere og virksomheder sker gennem NemKonto-systemet. Derfor skal alle offentlige myndigheder være tilsluttet.

Borgere, virksomheder og foreninger er også forpligtet til at have en NemKonto, som det offentlige kan udbetale til. NemKontoen behøver ikke at være en dansk konto, men kan også være en udenlandsk konto. Ved anvisning af både en dansk og udenlandsk konto som NemKonto, samt specifik konto er offentlige myndigheder forpligtet til at føre passende kontrolforanstaltninger, jf. Nemkontobekendtgørelsens § 26.

Opdateret d. 6. maj 2024