Nemkonto
English

Adgang til historik

Adgang til historik i gamle kommuner/amter efter 1. januar 2007

Efter at Kommunalreformen er trådt i kraft kan der opstår situationer, hvor en sagsbehandler i den nye kommune eller region har behov for at se konto- og betalingsoplysninger for den gamle kommune eller amt. Ligeledes vil der i en overgangsperiode være behov for at kunne standse betalinger på den gamle kommunes og amts NKS-aftalenummer.

For at få adgang til den gamle kommune/amt skal I udfylde nedenstående blankettere og indsende til NemKonto supporten. I skal være opmærksomme på, at der er forskellige blanketter alt efter om kommunen eller amtet har eller ikke har adgang til KSP/CICS.

Opdateret d. 22. maj 2024