Nemkonto
English

Rolleprofil på myndighedsniveau

Rolleprofil på myndighedsniveau

Rolleprofil Beskrivelse/bemærkning
NKS-KTOVIS  Adgang til at vise NemKonti og Specifikke konti
NKS-KTOADM Adgang til at vise, oprette, rette og slette NemKonti og Specifikke konti
NKS-YDEADM Adgang til at vise, oprette, rette og slette ydelsesarter for en given offentlig myndighed
NKS-SØGBET Adgang til Betalingsmenu og søgebillede for enkeltbetalinger
NKS-SØGBUN Adgang til Betalingsmenu og søgebillede for bundter 
Opdateret d. 6. maj 2024