Nemkonto
English

NemKonto og a-kasse

Her kan du finde de informationer, som din a-kasse skal bruge, for at blive klar til tilslutning

NemKonto er det fælles offentlige udbetalingssystem. Udbetalinger fra det offentlige til alle borgere, virksomheder og foreninger bliver overført til deres NemKonto. Borgere, virksomheder og foreninger er dermed forpligtet til at have en NemKonto, som det offentlige kan udbetale til.

Opdateret d. 28. juni 2024