Nemkonto
English

Oprettelse og ændring af udbetalende enheder

Hvis jeres myndighed ikke selv har adgang til at oprette nye udbetalende enheder (LOS-enheder) i KMD’s sikkerhedssystem KSP/CICS, kan du anmode om at oprette nye eller ændre de eksisterende udbetalende enheder, som fx. jeres lønningskontor, jeres bogholderi, jeres pensionsafdeling eller tilskudsudbetalingsafdeling.

Opdateret d. 24. juni 2024