Nemkonto
English

Anmodning om tilslutning til NemKonto-systemet

Hvis du skal anmode om tilslutning til NemKonto-systemet, skal du udfylde nedenstående anmodningsblanketten, som danner grundlag for din myndigheds tilslutningsaftale.

Opdateret d. 21. juni 2024