Nemkonto
English

Ydelsesarter

Oversigt over generelle ydelsesarter der oprettes af Digitaliseringsstyrelsen og KMD

Oversigt over generelle ydelsesarter

De generelle ydelsesarter oprettes af Digitaliseringsstyrelsen og KMD. Når først de generelle ydelsesarter er oprettet, ændres de ikke, da de udbetalende systemer skal have sikkerhed for, at de altid findes. Derudover fungerer de ligesom myndighedens egne ydelser.

Du kan læse mere om generelle ydelsesarter i NemKonto håndbogens kapitel 6:

Se NemKonto håndbogen 

Af tabellen nedenfor fremgår de nuværende generelle ydelsesarter

Ydelsesart (kode)  Ydelsesart (betegnelse)  Låst
NKSSLO Betalinger vedr. serviceloven   
NKSSYG Betalinger vedr. sygesikring   
NKSBOS Boligstøtte  
NKSUHB  Børnebidrag og ægtefællebidrag   
NKSBFY  Børnefamilieydelser   
NKSBØT Børnetilskud  
NKSDPE Dagpenge  
NKSEFL Efterlevelseshjælp  
NKSEFT Efterløn  
NKSFPE Feriepenge  

NKSFTI

Foreningstilskud  
NKSINH Indeholdelser (i løn, pension   m.m.) X
NKSIFA Indfasningsstøtte  
NKSKRP Kapital- og ratepensionsindbetaling X
NKSKOH Kontanthjælp m.m.  
NKSLEV Leverandørbetalinger  
NKSLØN Løn, honorarer, og tjenestemandspension  
NKSMOA Mellemoffentlig afregning  
NKSOAM Overskydende A.M.-bidrag  
NKSOST Overskydende skat  
NKSSOP Social pension (folkepension m.m.)  
NKSTIB Tilbagebetalinger  
NKSUDD Uddannelsesstøtte  
NKSVEU VEU-godtgørelse  
Opdateret d. 27. juni 2024