Nemkonto
English

Teknisk tilslutning

Den tekniske tilslutning og tilslutningsprøve til NemKonto-systemet

Teknisk tilslutning til NemKonto-systemet

Formålet med tilslutningsprøven er at sikre, at der foretages den nødvendige test af snitfladen for betalinger mellem den pågældende dataleverandør og NemKonto-systemet (NKS).

Tilslutningsprøven omfatter ikke den endelige implementering i NemKonto-systemets produktionsmiljø – dette kræver indgåelse af en dataleverandør aftale, som du kan læse mere om nedenfor i afsnittet "Endelig implementering i NKS-produktionsmiljø"

Opdateret d. 27. juni 2024