Nemkonto
English

Ændring af stamdata

Hvis du skal ændre stamdata i NemKonto-systemet for myndigheden skal du bruge nedenstående blanketter.

Opdateret d. 21. juni 2024