Nemkonto
English

Snitflader

Beskrivelse af snitflader for den tekniske del myndigheders udbetalingssystemer og NemKonto-systemet

Opdateret d. 29. maj 2024