Nemkonto
English

Rolleprofiler på LOS enhedsniveau

Rolleprofiler på LOS enhedsniveau

Rolleprofil Beskrivelse/bemærkning
NKS-VIS999  Adgang til at se betalinger med myndighedens egne ydelsesarter 
NKS-VISUYD Adgang til at se betalinger uden ydelsesart
NKS-VISLØN Adgang til at se betalinger med ydelsesarten NKSLØN tilknyttet (Løn, honorarer og tjenestemandspension)
NKS-VISDPE Adgang til at se betalinger med ydelsesarten NKSDPE tilknyttet (Dagpenge)
NKS-VISKOH Adgang til at se betalinger med ydelsesarten NKSKOH tilknyttet (Kontanthjælp m.m.)
NKS-VISUDD Adgang til at se betalinger med ydelsesarten NKSUDD tilknyttet (Uddannelsesstøtte)
NKS-VISSOP Adgang til at se betalinger med ydelsesarten NKSSOP tilknyttet (Social pension (folkepension m.m.))
NKS-VISKRP    Adgang til at se betalinger med ydelsesarten NKSKRP tilknyttet (Kapital- ratepensionsindbetaling)
NKS-VISEFL Adgang til at se betalinger med ydelsesarten NKSEFL tilknyttet (Efterlevelseshjælp)
NKS-VISINH Adgang til at se betalinger med ydelsesarten NKSINH tilknyttet (Indeholdelser (i løn, pension m.m.))
NKS-VISOST Adgang til at se betalinger med ydelsesarten NKSOST tilknyttet (Overskydende skat)
NKS-VISOAM Adgang til at se betalinger med ydelsesarten NKSOAM tilknyttet (Overskydende A.M. bidrag)
NKS-VISTIB Adgang til at se betalinger med ydelsesarten NKSTIB tilknyttet (Tilbagebetalinger)
NKS-VISLEV Adgang til at se betalinger med ydelsesarten NKSLEV tilknyttet (Leverandørudbetalinger)
NKS-VISFTI Adgang til at se betalinger med ydelsesarten NKSFTI tilknyttet (Foreningstilskud)
NKS-VISFPE Adgang til at se betalinger med ydelsesarten NKSFPE tilknyttet (Feriepenge)
NKS-VISUHB Adgang til at se betalinger med ydelsesarten NKSUHB tilknyttet (Børnebidrag og ægtefællebidrag)
NKS-VISBFY Adgang til at se betalinger med ydelsesarten NKSBFY tilknyttet (Børnefamilieydelse)
NKS-VISBØT Adgang til at se betalinger med ydelsesarten NKSBØT tilknyttet (Børnetilskud)
NKS-VISBOS Adgang til at se betalinger med ydelsesarten NKSBOS tilknyttet (Boligstøtte)
NKS-VISSYG Adgang til at se betalinger med ydelsesarten NKSSYG tilknyttet (Betalinger vedr. sygesikring)
NKS-VISSLO Adgang til at se betalinger med ydelsesarten NKSSLO tilknyttet (Betalinger vedr. serviceloven)
NKS-VISMOA Adgang til at se betalinger med ydelsesarten NKSMOA tilknyttet (Mellemoffentlig afregning)
NKS-VISIFA Adgang til at se betalinger med ydelsesarten NKSIFA tilknyttet (Indfasningsstøtte)
NKS-VISALT Adgang til at se alle betalinger på et bestemt LOS-enhedsniveau uanset ydelsesarten
NKS-VISVEU Adgang til at se betalinger med ydelsesarten NKSVEU tilknyttet (VEU godtgørelse)
NKS-VISEFT Adgang til at se betalinger med ydelsesarten NKSEFT tilknyttet (efterløn)
NKS-BETSTA Adgang til standsning af enkelt betaling. Denne rolleprofil knyttes til et bestemt LOS-enhedsniveau. Sagsbehandleren, der har adgang til at standse betalinger, kan standse alle de betalinger, vedkommende har autorisation til at se
NKS-BUNSTA Adgang til at standse et bundt af betalinger. Denne rolleprofil knyttes til et bestemt LOS-enhedsniveau. Sagsbehandleren, der har adgang til at standse betalinger, kan via standsningen standse betalinger, som vedkommende ikke har autorisation til at se, da autorisationen går på HELE bundtet
NKS-RETUR Adgang til at se elektronisk uddata (retursvar) i pdf-format på nemkonto.dk
XXX-NNNNNN

Tilvalgsmulighed for enkelte offentlige myndigheder
Adgang til specifik ydelsesart

Navnet opbygget som følger:
XXX: Myndighedsforkortelse
NNNNNN: Kortnavn for ydelsesarten, angivet af myndighed ved oprettelsen

Opdateret d. 6. maj 2024