Nemkonto
English

Administrative fællesskaber skal "genoprette" brugere i NemKonto-systemet

Der har været stor efterspørgsel på en forenkling af brugeradgangen til NemKonto-systemet for administrative fællesskaber.

Myndigheder kan autorisere ansatte i andre virksomheder/myndigheder til at tilgå sagsbehandlerdelen af nemkonto.dk for at se myndighedens gennemførte betalinger, indberette specifikke konti, m.v.

Det har hidtil været nødvendigt med flere digitale signaturer for at få brugeradgang via nemkonto.dk, men nu er det fra den 1. oktober 2006 muligt for fællesskabet at benytte kun én digital signatur.

Proceduren for oprettelse af brugere i administrative fællesskaber er opdelt efter, om man har eller ikke har adgang til KMDs sikkerhedssystem KSP/CICS.

Opdateret d. 26. juni 2024