Teknisk tilslutning

Her kan finde information om den tekniske tilslutning

Som en del af den tekniske tilslutning skal der gennemføres en tilslutningsprøve. Formålet med tilslutningsprøven er at afprøve snitfladen mellem den Private Betalingsformidler og NemKonto-systemet i et testmiljø med testdata.

I tilslutningsprøven modtager og kontrollerer NemKonto-systemet testdata og afprøver dermed om data kan modtages, læses og anvendes i overensstemmelse med snitfladen.

Information

Tilslutningsdrejebog


Tilslutningsprøven gennemføres på baggrund af Tilslutningsprøvedrejebogen. Drejebogen beskriver processen for det samlede forløb af tilslutningsprøven mellem en Privat Betalingsformidler og NemKonto-systemet for Private Udbetalere.

Den indeholder bl.a. de forskellige testscenarier, som skal gennemløbes for at sikre, at der foretages den nødvendige test af snitfladen for komplettering af betalingsmeddelelser.

Testspecifikationer


Du kan finde testspecifikationer og testscenarier til brug i forbindelse med tilslutningsprøven.

Beskrivelse af MQ-køer


Her kan du læse beskrivelse af MQ begreber samt opsætning af MQ køer.

Endelig implementering i NemKonto Private Udbetalere produktionsmiljø


Tilslutningsprøven omfatter ikke den endelige implementering i NemKonto-systemets produktionsmiljø – dette kræver indgåelse af en Teknisk tilslutningsaftale. Når tilslutningsprøven er godkendt, får den Private Betalingsformidler tilsendt den Tekniske tilslutningsaftale.

Indgåelse af aftalen er en forudsætning for at den Private Betalingsformidler kan sende betalingsmeddelelser til NemKonto-systemet for Private Udbetalere.