Vilkår og proces

Vilkår og proces for tilslutning for Private Udbetalere

Hvis din virksomhed ønsker at blive tilsluttet direkte, kan du her læse om tilslutningsprocessen for Private Udbetalere.

Se illustration af tilslutningsforløbet (pdf)

Tilslutningspakken

Tilslutningspakken består af en række procestrin, som skal gennemløbes, for at den Private Betalingsformidler kan blive tilsluttet NemKonto-systemet. Første trin i tilslutningen til NemKonto for Private Udbetalere er, at den Private Betalingsformidler udfylder nedenstående anmodningsblanket og indsender den til NemKonto Support.

Blanket til anmodning om tilslutning (pdf)

På baggrund af anmodningsblanketten returnerer NemKonto Support Tilslutningsvilkårene. Tilslutningsvilkårene udgør Digitaliseringsstyrelsens standardvilkår for Private Betalingsformidleres tilslutning til og anvendelse af NemKonto for Private udbetalere.

Tilslutning af ekstra system

En Privat Betalingsformidler kan vælge at tilslutte flere systemer til NemKonto for Private Udbetalere. Der skal betales en tilslutningspris pr. system, der kobles til NemKonto for Private Udbetalere. Denne tilslutningspris dækker over tilslutningsprøven, som skal foretages for hvert system, der skal tilsluttes.
 
Nedenfor er tilslutningsprocessen for tilslutning af et ekstra system beskrevet. Der er udarbejdet en illustration af tilslutningsforløbet, som viser hvilke trin processen indebærer.

Se illustration af tilslutningsforløbet for tilslutning af ekstra system (pdf)

Første trin i tilslutningen af et ekstra sysem er, at den Private Betalingsformidler udfylder nedenstående anmodningsblanket og indsender den til NemKonto Support.

Blanket til anmodning om tilslutning af ekstra system (pdf)

Den Private Betalingsformidler har i forvejen underskrevet Tilslutningsvilkårene og fået tildelt et NKS-aftalenummer.
 
NemKonto Support sender derefter et brev til den Private Betalingsformidler omkring det videre tilslutningsforløb. Når tilslutningsprøven er godkendt sender NemKonto Support en Teknisk tilslutningsaftale til underskrift hos den Private Betalingsformidler. Derefter aftales hvornår systemet kan gå i drift.

Gå tilbage