NemKonto for virksomheder

Alle virksomheder skal have en NemKonto. Virksomhedens NemKonto er den bankkonto, som alle offentlige myndigheder udbetaler penge til.

Søger du Nemkonto blanketten?
Ønsker I at få anvist en udenlandsk konto som virksomhedens NemKonto så finder I Nemkonto blanketten her:
NemKonto blanket til virksomheder. (pdf)

Hvad er NemKonto?

NemKonto er det fælles offentlige udbetalingssystem. Alle udbetalinger fra det offentlige bliver overført til virksomhedens NemKonto. Det betyder, at din virksomhed skal have en NemKonto for at modtage eksempelvis overskydende moms og skat.

Det er Digitaliseringsstyrelsen, der er ansvarlig for NemKonto.

Anvisning af NemKonto i et pengeinstitut

Ifølge Lov om offentlige betalinger skal en anvisning af NemKonto ske til et pengeinstitut. I Danmark er det Finanstilsynet, som vurderer, hvornår en virksomhed kan få tilladelse til at betegne sig som et pengeinstitut. Ved en anvisning af NemKonto er det vigtigt, at du er opmærksom på, at visse virksomheder ikke har de nødvendige tilladelser til at drive virksomhed som et pengeinstitut. Dette kan have betydning i forhold til, at virksomheden ikke har pligt til at overholde de særlige vilkår til sikkerhed og tilsyn, som et pengeinstitut er underlagt. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at du undersøger forholdene i den virksomhed, som du ønsker at anvise en NemKonto hos. Du bør altid sikre dig, at virksomheden er et pengeinstitut med tilladelse. Hvis du er i tvivl, om den virksomhed, som du ønsker at anvise en NemKonto hos, har tilladelse til at drive virksomhed, som et pengeinstitut, bør du kontakte Finanstilsynet.

SE- og P-numre kan få deres egen NemKonto

Virksomheder, der har registreret enheder med SE- eller P-numre, kan indberette en NemKonto til hver af disse enheder. Der er dog den offentlige myndighed, der afgør, om en udbetaling kan ske med SE- eller P-nummer som udbetalingsidentifikation.

NemKonto i et dansk pengeinstitut

Ønsker du at anvise en NemKonto til din virksomhed i et dansk pengeinstitut skal du henvende dig i et pengeinstitut og få oprettet en konto til din virksomhed. Mange pengeinstitutter stiller krav om, at det er en erhvervskonto som oprettes. Pengeinstituttet vil herefter være behjælpelige med at anvise din erhvervskonto som virksomhedens NemKonto.

NemKonto i et udenlandsk pengeinstitut

Hvis du ønsker at få anvist en udenlandsk konto som virksomhedens NemKonto skal du følge nedenstående instruks. Bemærk venligst, at du ikke kan få anvist en udenlandsk konto som virksomhedens NemKonto i pengeinstitutterne.


Dokumentationskrav ved anvisning af udenlandsk NemKonto

Følgende dokumentation skal sendes til Digitaliseringsstyrelsen før anvisning af udenlandsk NemKonto til en virksomhed kan finde sted:

1)     NemKonto blanket for virksomheder med en underskrift bekræftet af notar, advokat eller to vitterlighedsvidner - Find blanketten her. (pdf)

a)     Alle felter på blanketten skal udfyldes med korrekt information

2)     Kopi af gyldig legitimation på den tegningsberettiget eller bemyndiget.

3)     Virksomhedens vedtægter oversat til dansk eller engelsk.

4)     Tegningsudskrift fra myndighed i hjemlandet oversat til dansk eller engelsk.

a)     Tegningsudskriftet må maksimalt være en måned gammel.

b)     Tegningsudskriftet skal bevise, at underskriveren har ret til at tegne på vegne af virksomheden.

c)     OBS! Kravet om tegningsudskrift gælder kun udenlandske virksomheder.

5)     Registreringsbevis fra Skattestyrelsen

a)     OBS! Gælder kun SE-numre.


Tredjemandsindberetning

Ved 3.mandsindberetning skal der foruden ovenstående dokumentation medsendes en notar påtegnet fuldmagt fra den tegningsberettiget oversat til dansk eller engelsk. Dette gælder for revisorer, dog ikke juridisk repræsentation ved advokater.

Der skal desuden sendes en kopi af gyldig legitimation på fuldmagtsgiver(e).

Du bedes sende dokumentationen enten via fysisk post eller via kontaktformular:

Du kan finde kontaktformularen her: kontaktformular

Eller sende via fysisk post til følgende adresse:

Erhvervsstyrelsen
Att.: NemKonto Support
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Danmark

Hvad sker der nu?

Hvis den tilsendte dokumentation er fyldestgørende, og der kan anvises en NemKonto til virksomheden, vil du modtage et aktiveringsbrev efter anvisning. Aktiveringsbrevet sendes via fysisk post til virksomhedens registrerede adresse.

Bemærk venligst, at vi ikke kan sende aktiveringsbrevet via e-mail eller til en alternativ adresse af sikkerhedsmæssige årsager.


Virksomheder kan også udbetale med NemKonto

Din virksomhed kan også blive tilsluttet NemKonto-systemet til udbetaling af blandet andet løn til egne medarbejdere. En lang række private virksomheder er allerede blevet tilkoblet NemKonto, og der kommer hele tiden flere til.

Læs mere om, hvordan din virksomhed kan bruge NemKonto