Overblik over hvordan NemKonto virker

Her kan du læse om hvordan NemKonto virker for private Udbetalere

Hvordan virker NemKonto

Nedenfor er skitseret, hvordan din virksomhed og NemKonto-systemet taler sammen.
De private virksomheder eller deres Private Betalingsformidlere sender en fil med oplysninger, som kan identificere udbetalingsmodtagerne (enten CPR-/CVR-/SE-/P-nummer). Filen kaldes også et bundt betalingsmeddelelser.

Filen kompletteres - komplettering er den proces, hvor NemKonto-systemet påfører NemKonto-numre på CPR-/CVR-/SE-/P-numre.
Filen sendes til den Private Betalingsformidler med oplysninger om, hvilke NemKonti, der knyttes til CPR-/CVR-/SE-/P-nummerene, og hvilke betalingsmeddelelser, der evt. ikke kan kompletteres.
De Private Betalingsformidlere gennemfører herefter deres sædvanlige udbetalingsprocedurer.

NemKonto for Private Udbetalere stiller en total kapacitet på behandling af 80 bundter af 10.000 betalingsmeddelelser i timen til rådighed. Denne kapacitet fordeles mellem de Private Betalingsformidlere. Filen, der sendes til NemKonto-systemet, må maksimalt indeholde 10.000 betalingsmeddelelser. Begrænsningen på antallet af betalingsmeddelelser, er sat for at giver hurtigere svartid.

Hvilke svartider kan du forvente af systemet?

Der bliver en øvre begrænsning på bundtstørrelsen på 10.000 betalingsmeddelelser for at give en hurtig behandling af filerne. NemKonto for Private Udbetalere stiller en total kapacitet på behandling af 80 bundter af 10.000 betalingsmeddelelser i timen til rådighed. Denne kapacitet fordeles mellem de Private Betalingsformidlere.

Hvornår kan den Private Betalingsformidler fremsende betalingsmeddelelser til Nemkonto-systemet?

NemKonto for Private Udbetalere er et system, der er i drift 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen og 365 dage om året. Undtaget er de perioder (herefter kaldet servicevinduer), hvor det er nødvendigt at gennemføre eksempelvis systemopdateringer, omlægning af driften og netværks-forbindelser. Under normale omstændigheder lægges servicevinduerne i nattetimerne maksimalt otte gange pr. år. De har en varighed på et par timer.