Udbetal via NemKonto

Private virksomheder kan lave udbetalinger via NemKonto

Udbetaler du løn til andre?

Hvis du har en privat virksomhed, kan du foretage udbetalinger, f.eks. udbetale løn til dine ansatte, via NemKonto. Du slipper for at administrere dine ansattes kontonumre, og du slipper for at håndtere besværlige checks.

NemKonto har sparet det offentlige for mange penge, frigjort ressourcer og optimeret udbetalinger til borgerne - nu er det private erhvervsliv også i gang med at høste fordelene.

Det er nemt med NemKonto

Som privat virksomhed har du siden 2008 med samme fordele som det offentlige kunnet bruge NemKonto til udbetalinger. Du sparer tid og penge, når NemKonto matcher den enkelte borgers CPR-nummer med et kontonummer for dig. NemKonto for private udbetalere har en række fordele, som både kommer din virksomhed og kunderne til gode:

  • NemKonto matcher CPR-numre med den enkelte betalingsmodtagers konto.
  • NemKonto - mindre papir og mere effektivitet  
  • Det er kun i minimalt omfang nødvendigt at indhente og opdatere kontooplysninger på betalingsmodtagere - de bliver opdateret og holdt ajour via NemKonto. 
  • Din virksomhed kan udbetale penge direkte til kunder og medarbejders konto og stort set undgå udbetalinger på check
  • Din virksomheds kunder slipper for at skulle i banken for at indløse checks - og det vil mange opleve som et serviceløft.
  • Din virksomhed kan spare ressourcer forbundet med, at kunder tilbagesender checks med deres kontonummer skrevet på bagsiden, eller at checks skal udsendes igen, fordi de ikke bliver indløst i første omgang.

Læs lov om offentlige betalinger

Spørgsmål og svar omkring privat udbetaling via NemKonto