Teknisk info

Læs snitfladebeskrivelse og om teknisk tilslutning til NemKonto-systemet

Den tekniske tilslutning af Private Betalingsformidlere til NemKonto-systemet varetages af KMD, som er den systemansvarlige for NemKonto-systemet.

Nedenfor kan du finde information omkring den tekniske del af NemKonto for Private Udbetalere.

Snitfladebeskrivelse

For at den Private Betalingsformidlers it-systemer kan ”kommunikere” med NemKonto-systemet, skal der være enighed om, hvilke data der skal udveksles og hvilket indhold og hvilken form data skal have. Dette sker via snitfladen.

Læs mere om snitfladebeskrivelsen for NemKonto for Private Udbetalere

Teknisk tilslutning til NemKonto for Private Udbetalere

I forbindelse med den tekniske tilslutning til NemKonto-systemet skal den Private Betalingsformidler blandt andet gennemføre en tilslutningsprøve og sikre, at der indgås en teknisk tilslutningsaftale. For at gøre det nemmest er alle de informationer, som I skal bruge i forbindelse med tilslutningen, samlet et sted.

Læs mere om tilslutning til NemKonto-systemet