Kundeaccept

Kundeaccept i forbindelse med tilslutning til NemKonto-systemet

Din virksomhed må kun udbetale til en NemKonto, hvis I har adgang til at behandle personnumre, og når I har underrettet modtageren om, at I fremover udbetaler til deres NemKonto. Modtageren kan til enhver tid meddele den Private Udbetaler, at han eller hun ikke længere ønsker udbetalinger fra virksomheden indsat på sin NemKonto.

Hvis jeres virksomhed ikke i forvejen har lov til at behandle personnumre, er det lovpligtigt at indhente et aktivt samtykke hertil fra den enkelte kundem, før I kan bruge NemKonto. Aktivt samtykke vil sige:

"Din virksomhed skal gøre det klart for den enkelte borger, hvad der gives samtykke til, og hvad det skal bruges til. I skal altså have kundernes tilladelses til, at I indsamler og registrerer kundens personnummer mhp at jeres virksomhed kan indsætte en udbetaling på kundens NemKonto".

Der er ikke noget formkrav til, hvordan samtykket skal indhentes. Det er altså muligt for jer at oprette en elektroniks funktion, hvor jeres kunder kan acceptere udbetalinger til deres NemKonto. Det skal dog foregå via en krypteret linje.

Det er også muligt at vedlægge et dokument til jeres kunder, hvor jeres kunder har mulighed for skrive under på, og give samtykke til, at I behandler deres personnummer mhp, at I overfører betalinger til deres NemKonto.   

Infomation til kunder om oplysning og ændring af NemKonto

Nedenstående tekst kan bruges, når de Private Udbetalere vil informere deres kunder om NemKonto, og hvilke muligheder kunderne har for at få oplyst deres NemKonto eller ændre den til en anden konto.

Læs guiden i nedenstående link:
Oversigt over muligheder for oplysning og ændring af NemKonto (pdf)

Gå tilbage