Nemkonto
English

Tilslutning for Private Udbetalere

Læs om tilslutning til NemKonto-systemet for Private Udbetalere

Før en virksomhed tilslutter sig NemKonto for Private Udbetalere, er der to ting I skal være opmærksomme på:

  • Der er to måder din virksomhed kan tilslutte sig systemet, enten direkte med mulighed for at fungere som Privat Betalingsformidler eller via en Privat Betalingsformidler, der allerede er tilkoblet NemKonto.
  • Udover at I skal vælge en af ovenstående tilslutningsformer, skelner loven bag NemKonto også mellem to typer af Private Udbetalere: De virksomheder der allerede har lov til at håndtere CPR-numre, og de virksomheder der ikke har.
Opdateret d. 26. juni 2024