Nemkonto
English

Tilslutning for Private Betalingsformidlere

Her kan du finde information om den tekniske tilslutning for Private Betalingsformidlere

Som en del af den tekniske tilslutning skal der gennemføres en tilslutningsprøve. Formålet med tilslutningsprøven er at afprøve snitfladen mellem den Private Betalingsformidler og NemKonto-systemet i et testmiljø med testdata.

I tilslutningsprøven modtager og kontrollerer NemKonto-systemet testdata og afprøver dermed om data kan modtages, læses og anvendes i overensstemmelse med snitfladen.

Opdateret d. 23. maj 2024