Søgning og standsning af betalinger

Kan man som myndighed se det kontonummer, udbetalingen anvises til?
Hvordan søger man på en betaling?
Hvor skal en udbetaling standses?
Hvornår skal betalinger afsendes til NemKonto?
Hvad gør jeg, hvis der er borgere eller virksomheder, der mener, at de ikke har modtaget deres penge?
Hvordan søges og standses betalinger i Jyske Netbank Erhverv (JNE) eller Danske Bank Business Online?
Hvordan søges og standses betalinger i KMD Udbetaling?

Gå tilbage til alle spørgsmålskategorier 


Kan man som myndighed se det kontonummer, udbetalingen anvises til?

Ja, i NemKonto-systemet kan du som sagsbehandler se, hvilken konto udbetalingen er foretaget til. Det gør du ved at søge betalingen på nemkonto.dk.

Det er kun den udbetalende myndighed, der har adgang til at se det kontonummer, som betalingen er foretaget til.

Til top 


Hvordan søger man på en betaling?

Under betalinger har du mulighed for at søge på de betalinger, som NemKonto har modtaget – både enkeltbetalinger og bundter af betalinger.
Bemærk, at du kun kan se de betalinger fra din egen myndighed, som du har adgang til via din autorisation.
 
Du har mulighed for at søge en bestemt betaling, det kan f.eks. være, at du ønsker at se om en betaling er gennemført (kompletteret), eller du ønsker at standse en betaling. Standsning af en betaling er muligt så længe betalingen ikke er kompletteret og sendt til pengeinstituttet..

Det er kun jer som udbetalende myndighed, der kan identificere, hvilket kontonummer en gennemført betaling er blevet foretaget til, hvilket kan hjælpe borgere eller virksomheder, der ikke kan finde deres udbetaling. Det er derfor vigtigt, at der er minimum én medarbejder i myndigheden, der har en rolleprofil (NKS-Søg-Bet), der giver adgang til at søge betalinger.

Hvis du har problemer med at søge betalinger kan det skyldes, at du ikke har en rolleprofil på myndighedsniveau, der giver dig adgang til at søge betalinger, eller at din rolleprofil på LOS-niveau ikke giver dig adgang til at søge de pågældende betalinger.

Læse mere om rolleprofiler

Til top 


Hvor skal en udbetaling standses?

NemKonto-systemet betyder, at der er tre steder, hvor en betaling kan standses:
1) udbetalingssystemet
2)NemKonto-systemet
3) pengeinstituttet.

En betaling er ofte meget kortvarigt i NemKonto-systemet. En betaling vil derfor som oftest skulle standses i udbetalingssystemet eller i pengeinstituttet. Hvis betalingen ikke figurerer på nemkonto.dk, når du forsøger at finde den frem, er den endnu ikke afsendt fra fagsystemet. Man skal derfor søge efter betalingen i fagsystemet. Hvis betalingen,på nemkonto.dk figurer som ”sendt til pengeinstitut”, skal man søge efter betalingen i pengeinstituttet.

I enkelte tilfælde vil det være nødvendigt at standse betaling i NemKonto-systemet.

Sådan standser du enkelte betalinger:

  • Start med at fremsøge de enkelte betalinger, der skal standses. Anvend menuen ”Betalinger”
  • Klik på linket ”Søg enkeltbetalinger”
  • Indberet søgekriterier til at finde den/de pågældende betalinger. Fx CPR-nummer, betalingsdato, ydelsesart mv.
  • Via svarbilledet kan du se detaljer om den enkelte betaling. Når en betaling skal standses, skal du klikke på linket "Vis Detalje"
  • Når en betaling har status ”Afventer betaling”, kan du standse betalingen. For at standse betalingen, således at den ikke bliver kompletteret og videresendt til BFC, skal du klikke på knappen ”Stands”

Bemærk, at der øverst på skærmbilledet vises en kvittering for standsningen. Du har mulighed for at få udskrevet en kvittering på papir. Benyt i givet fald linket ”Udskriv kvittering”. Der vil ved standsning af betalingen blive sendt et retursvar 5 til udbetalingssystemet.

Når du efterfølgende søger betalingen frem, kan du se, at status på betalingen har ændret sig. Der vil derefter fremstå som ”Betaling standset”.

Hvis du har problemer med at standse betalinger kan det skyldes, at du ikke har en rolleprofil på myndighedsniveau, der giver dig adgang til at standse betalinger, eller at din rolleprofil på LOS-niveau ikke giver dig adgang til at standse de pågældende betalinger.

Læs mere om rolleprofiler

Myndigheder, der bruger systemet KMD Udbetaling, skal som udgangspunkt ikke standse betalinger i NemKonto-systemet, da betalingerne først afsendes fra KMD Udbetaling umiddelbart inden deadline og derfor bliver sendt videre med det samme. Betalingerne befinder sig således kun i NemKonto-systemet i meget kort tid og skal standses andetsteds.
Myndigheder, der bruger systemet SLS, skal ikke standse betalinger i NemKonto-systemet, men i Jyske Bank eller Danske Bank.

Til top 


Hvornår skal betalinger afsendes til NemKonto?


NemKonto-systemet udgør et ekstra led i betalingsflowet fra myndigheden til pengeinstituttet. Det betyder, at der kommer nye frister for afsendelse af betalinger. Du kan se de specifikke frister for afsendelse af betalinger til fagsystemerne i snitfladebeskrivelsen for komplette og ukomplette betalinger.

Se snitfladebeskrivelsen for komplette og ukomplette betalinger

Til top 


Hvad gør jeg, hvis der er borgere eller virksomheder, der mener, at de ikke har modtaget deres penge?


Det er kun de udbetalende myndigheder, der kan identificere, hvilken konto en udbetaling er overført til. Det er derfor jer, borgere og virksomheder henvender sig til, hvis der er en udbetaling, som de ikke har modtaget. du kan finde ud af, hvilken konto pengene er blevet udbetalt til gennem ”Søg betalinger” på nemkonto.dk.

Gør følgende, hvis en borger eller virksomhed ikke har fået sine penge:

Hvis betalingen er kørt igennem jeres system kan du spore betalingen og se, om pengene er overført og til hvilken konto. Du skal have en rolleprofil, der giver dig ret til at spore betalinger, for at kunne udføre denne handling på nemkonto.dk
Kontakt NemKonto Support på tlf. 33 98 00 60, hvis modtageren ikke kan genkende den konto, beløbet er udbetalt til. NemKonto Support hjælper dig videre.
Foretag hurtigst muligt en ny udbetaling til modtageren, hvis I finder ud af, at pengene ikke er overført til hans/hendes konto. Indberet også en ny NemKonto for modtageren, eller bed ham/hende om selv at indberette en ny NemKonto i sin bank.

Til top 


Hvordan søges og standses betalinger i Jyske Netbank Erhverv (JNE) eller Danske Bank Business Online?


OBS-betalinger er udbetalinger fra KMD's systemer SOP, BOY og BOS.

Jyske Bank har udviklet en vejledning til hvordan betalingerne, der er kompletteret i NemKonto-systemet og videresendt til Jyske Bank, kan findes og evt. standses i JNE.

Læs vejledning til søgning og standsning af betalinger i JNE

Danske Bank har ligeledes udviklet en vejledning til hvordan betalingerne, der er  kompletteret i Nemkonto-systemet og videresendt til Danske Bank, kan fremsøges og  evt. standses i Business Online.

Læs vejledning til søgning og standsning af betalinger i Business Online

Til top 


Hvordan søges og standses betalinger i KMD Udbetaling?

I KMD Udbetaling kan man søge efter en udbetaling via G651.
Myndigheder, der bruger KMD Udbetaling, kan standse en betaling på billede G651. Tidsfristen for sletning på G651 afhænger af den gennemløbstid og det betalingsprincip, man vælger i Enhedsoplysningerne på G645, samt hvornår fagsystemet leverer udbetalinger til KMD Udbetaling.

Til top