Rolleprofiler

Ved oprettelse af medarbejderen som bruger i NemKonto-systemet angiver man hvilken rolleprofil den pågældende medarbejder skal tildeles

Oversigt over rolleprofiler til NemKonto-systemet

Ved oprettelse af medarbejderen som bruger i NemKonto-systemet angiver man, hvilke handlinger medarbejderen skal have adgang til på nemkonto.dk, fx at anvise/ændre NemKonti, oprette/ændre ydelsesarter og udføre forskellige funktioner med hensyn til udbetalinger.

Til hver af disse handlinger er tilknyttet en såkaldt rolleprofil. Det er derved muligt at begrænse adgangen til det sæt handlinger, som den enkelte medarbejder behøver. Rolleprofilerne er opbygget omkring ydelsesarterne, så medarbejderens handlemuligheder også begrænses til bestemte ydelsesarter, fx løn.

Rolleprofilen på myndighedsniveau

Rolleprofilen på myndighedsniveau definerer den funktion man kan udføre i NemKonto-systemet.

Se rolleprofiler på myndighedsniveau

Rolleprofilen på LOS-enhedsniveau

Rolleprofilen på LOS-enhedsniveau definerer, hvilken enhed man kan udføre denne funktion for.

Se rolleprofiler på LOS-enhedsniveau

Større organisationer har som regel brug for at indskrænke en medarbejders adgang til fx kun at gælde betalinger fra en bestemt afdeling i organisationen (en LOS-enhed eller bogføringskreds). Der skelnes derfor mellem rolleprofiler på myndighedsniveau og LOS-enhedsniveau.

Der er derfor meget vigtigt, at man for hver medarbejder både vælger en rolleprofil på myndighedsniveau og på LOS-enhedsniveau. Det er muligt at tildele en medarbejder flere rolleprofiler både på myndigheds- og LOS-enhedsniveau, fx til både at kunne se leverandørudbetalinger og til at se NemKonti og specifikke konti.

Du kan læse mere om rolleprofiler i NemKonto håndbogens kapitel 8:

Se NemKonto håndbogen