Ændret proces for specifik konto

Fra d. 19. april vil der ved anvisning af en specifik konto blive sendt et aktiveringsbrev til den borger/virksomhed, som har anvist en specifik konto.

Aktiveringsbrev for specifik konto
Fra d. 19. april vil der ved anvisning af en specifik konto blive sendt et aktiveringsbrev til den borger/virksomhed, som har anvist en specifik konto.
Den anviste konto bliver først aktiv som specifik konto, når kontoen er aktiveret via koden i aktiveringsbrevet.
Aktiveringsbrevet bliver sendt til den adresse, borger/virksomhed har registreret i CPR/CVR. Det er af sikkerhedshensyn ikke muligt at sende til andre adresser eller at sende brevet digitalt.


Aktiveringsbrev ved anvisning via NemKontos selvbetjeningsløsning
Samtidigt med ændring for specifik konto indføres der også aktiveringsbrev, når borgere anviser en NemKonto via NemKontos selvbetjeningsløsning. Efter d. 19. april vil en NemKonto anvist via selvbetjeningsløsningen først være aktiv, når kontoen er aktiveret som NemKonto via koden i aktiveringsbrevet.


Betydning for borgeren/virksomheden
Ændringen betyder, at der vil gå længere tid, inden den anviste NemKonto eller specifik konto er aktiv, og dermed gå længere tid før ydelser kan overføres til kontoen.
Ændringen vil ikke umiddelbart have betydning for myndighedernes håndtering af NemKonto, dog vil der ikke længere være krav om to-trins-godkendelse som kontrolforanstaltning i myndighederne ved anvisning af specifik konto.    
Hvis I har spørgsmål til ændringerne, er I meget velkomne til at kontakte NemKonto i Digitaliseringsstyrelsen via nemkonto@digst.dk.