NemKonto for sagsbehandlere

Der skal føres passende kontrolforanstaltninger ved anvisning af Nem-Konto og specifik konto

NemKonto er det fælles offentlige udbetalingssystem. Det er Digitaliseringsstyrelsen der er ansvarlig for NemKonto. Alle udbetalinger fra offentlige myndigheder til borgere og virksomheder sker gennem NemKonto-systemet, som alle offentlige myndigheder derfor skal være tilsluttet.

Borgere, virksomheder og foreninger er også forpligtet til at have en NemKonto, som det offentlige kan udbetale til. NemKontoen behøver ikke at være en dansk konto, men kan også være en udenlandsk NemKonto. Ved anvisning af både en dansk og udenlandsk konto som NemKonto, samt specifik konto er offentlige myndigheder forpligtet til at føre passende kontrolforanstaltninger, jf. Nemkontobekendtgørelsens § 26.


Passende kontrolforanstaltninger ved anvisning af NemKonti
For at leve op til kravet om at føre passende kontrolforanstaltninger indhentes der af Digitaliseringsstyrelsen følgende dokumentation før en anvisning til borger eller virksomhed kan finde sted:

NemKonto til borger

·        NemKontoblanket for borgere med underskrift bekræftet af notar, advokat eller to vitterlighedsvidner.

·        Kopi af borgerens gyldige legitimation.

NemKonto til virksomhed

·        NemKontoblanket for virksomheder med en underskrift bekræftet af notar, advokat eller to vitterlighedsvidner.

·        Kopi af gyldig legitimation på den tegningsberettiget eller bemyndiget.

·        Udenlandsk virksomhed: tegningsudskrift fra myndighed i hjemlandet oversat til dansk eller engelsk. Tegningsudskriftet må maksimalt være en måned gammel.

·        Dansk virksomhed: Sagsbehandler foretager opslag i CVR-registeret for at se tegningsreglen.

·        Virksomhedens vedtægter oversat til dansk eller engelsk.

·        Registreringsbevis fra Skattestyrelsen (gælder kun SE-numre).

·        Ved 3. mands indberetning skal der foreligge en notarpåtegnet fuldmagt fra den tegningsberettiget oversat til dansk eller engelsk. Dette gælder for revisorer, dog ikke juridisk repræsentation ved advokater.

·        Kopi af gyldig legitimation på fuldmagtsgiver.

Passende kontrolforanstaltninger ved anvisning af specifik konto

Ved anvisning af specifikke konti til borgere eller virksomheder anbefales det, at anvisningen tilrettelægges således, at der sker en funktionsadskillelse i form af en udførende sagsbehandler og kontrollerende sagsbehandler. I praksis betyder det, at dokumentationen altid kontrolleres af to sagsbehandlere, før den specifikke konto anvises.

Bemærk, at såfremt en sagsbehandler indberetter en specifik konto uden, at der eksisterer en NemKonto for vedkommende, ophøjes den specifikke konto automatisk til NemKonto. Dette gælder både specifikke konti til borgere og virksomheder.

For virksomheder hænder det desuden, at en specifik konto, der er blevet ophøjet til virksomhedens NemKonto, slettes af banken.
Virksomheder bør informeres om risikoen ved anvisning af specifik konto.