NemKonto og pengeinstitutterne

Pengeinstitutterne spiller også en rolle i forhold til NemKonto-systemet

Pengeinstitutterne er det naturlige sted at henvende sig for virksomheder og foreninger, når de skal vælge hvilken af deres bankkonti, som de ønsker skal være deres NemKonto. Digitaliseringsstyrelsen, Finansrådet og Nets har derfor udarbejdet en aftale, som definerer pengeinstitutternes rolle og opgaver i forbindelse med NemKonto.

Pengeinstitutternes opgave

Aftalen mellem Digitaliseringsstyrelsen og Nets betyder, at:

  • Kunderne kan indberette og ændre deres NemKonto i deres pengeinstitut. 
  • Pengeinstitutterne skal gøre det til en rutine at spørge nye kunder eller kunder uden NemKonto, om de ønsker at vælge en NemKonto
  • Pengeinstitutterne skal på forespørgsel kunne oplyse deres kunder om hvilken konto, der er registreret som NemKonto.

Læs mere om pengeinstitutternes rolle

Har alle ret til en almindelige hævekonto?

Reglerne for god skik for finansielle virksomheder siger, at alle har ret til en almindelig konto. Et pengeinstitut kan kun afvise at oprette en konto med en saglig og individuel begrundelse. Et eksempel kan være truende/anstødelig adfærd, men det er ikke tilstrækkeligt, at man skylder penge. Dette fremgår af § 21 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder.

Se bekendtgørelse for god skik for finansielle virksomheder