Tilslutning

Her finder du en beskrivelse af de forskellige forløb for tilslutning til NemKonto-systemet

Du kan finde information om:

Tilslutningsguide

Se tilslutningsguiden


For at gøre overgangen til NemKonto, så gnidningsfri som mulig har Digitaliseringsstyrelsen udarbejdet en tilslutningsguide, der trin for trin beskriver de arbejdsopgaver, som overgangen til udbetaling via NemKonto-systemet indebærer for din myndighed.

Sådan tilsluttes en ny myndighed

Se anmodningsblanket til tilslutning


Der er forskellige procedurer for tilslutning til NemKonto, alt efter om ens system allerede er tilsluttet NemKonto-systemet – og derfor blot skal aktiveres, eller om det er et helt nyt system, der skal tilsluttes. Der er udviklet en interaktiv anmodningssblanket, som danner baggrund for udarbejdelse af myndighedens tilslutningsaftale med KMD.

Oplysningskema til dataleverandør

Se oplysningsskema til dataleverandør


For at kunne identificere betalinger overfor NemKonto og pengeinstitut, har jeres dataleverandør brug for oplysninger fra jer. I skal derfor udfylde et oplysningsskema og sende det til jeres dataleverandør.

Teknisk tilslutning til NemKonto-systemet

Se tilslutning og KMDs foretningsbetingelser


I forbindelse med den tekniske tilslutning til NemKonto-systemet skal myndigheden blandt andet gennemføre en tilslutningsprøve og sikre, at der indgås en dataleverandøraftale. For at gøre det nemmest er alle de informationer, som I skal bruge i forbindelse med tilslutningen, samlet et sted.
Den tekniske tilslutning til NemKonto-systemet varetages af KMD, som er den systemansvarlige for NemKonto-systemet.

Priser og konsulenthjælp

Se priser for tilslutning og læs om konsulenthjælp


Priser:
I nedenstående dokument kan du se priser for tilslutning til NemKonto-systemet samt priser for ajourføring af LOS og KSP/CICS.

Konsulenthjælp
I forbindelse med tilslutningen til NemKonto-systemet tilbyder KMD individuel konsulenthjælp i forhold til justering af arbejdsgangene i myndigheden. Konsulent-bistanden vil blive prissat fra sag til sag. Hvis der er interesse for konsulent-bistand skal NemKonto Support kontaktes.

Hent dokument med priser for NemKonto-tilslutning
(pdf)

NemKonto Håndbog

Læs om NemKonto Håndbogen


Der er udarbejdet en NemKonto håndbog, hvor processerne i NemKonto-systemet og de juridisk problemstillinger i forbindelse med NemKonto-ordningen berøres nærmere.