Indsamling af personoplysninger

Digitaliseringsstyrelsens oplysning om vores brug af de personoplysninger, der knytter sig til NemKonto-registeret

Hvad er NemKonto, hvilke af dine personoplysninger bruger vi og hvorfor?

Lov om offentlige betalinger m.v. bestemmer, at personer over 18 år skal have en NemKonto.

Din NemKonto er den bankkonto, som alle offentlige myndigheder bruger, når de skal udbetale penge til dig. Du vælger selv hvilken af dine almindelige bankkonti du ønsker at benytte som din NemKonto.

Ved oprettelse/ændring af din NemKonto indsamler vi dit kontonummer fra en af følgende kanaler: nemkonto.dk (selvbetjening), banken (fysisk), netbank, eller anvisende myndighed. Dit navn og adresse indhentes fra CPR-registeret.

Disse oplysninger bliver herefter kombineret og gemt i NemKonto-registeret. Dette register sikrer, at vi altid kan formidle udbetalinger til dig på din NemKonto.

Efter en eventuel udbetaling er udført gemmer vi desuden transaktionshistorikken. Denne kan, af sikkerhedsmæssige årsager, indeholde oplysninger om ydelsesarten.

Hvem modtager dine personoplysninger

  • Dit pengeinstitut: vi oplyser dit pengeinstitut hvilken konto du ønsker at benytte som NemKonto. Ændringer gælder senest efter 5 bankdage;
  • Betalingsafviklende pengeinstitutter får dine betalingsoplysninger fra NemKonto-registeret; Afsendende myndigheder og private udbetalere samt deres eksterne revisorer modtager kvitteringssvar efter transaktionen er udført;
  • SKAT modtager betalingsoplysninger i inddrivelsessager ifølge loven;
  • Bogføringscentralerne modtager transaktionsoplysninger ifølge loven;
  • KMD A/S drifter NemKonto-systemet og kan derfor have adgang til personoplysninger af tekniske årsager.

Betalingsoplysninger sendes udelukkende til pengeinstitutter udenfor den Europæiske Union/Europæiske Samarbejdsområde, efter din anmodning om anvisning af en udenlandsk bankkonto som NemKonto. I så fald modtager din udenlandske bank myndighedens adviseringstekst til betalingsmodtageren.

Hvor længe bliver dine personoplysninger brugt og opbevaret?

Sletningsfristen for oplysninger hos NemKonto følger af § 18, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 766 af 5. juli 2006 om Nemkontoordningen. Det fremgår af denne bestemmelse, at NemKonti og specifikke konti slettes af den systemansvarlige fori NemKonto-systemet, når der til disse konti ikke har været anvist pengebeløb i de seneste 5 år.

Oplysninger opbevares med henblik på offentlig myndighedsudøvelse.

Dine rettigheder

Du kan til enhver tid få oplyst, hvilke personoplysninger Digitaliseringsstyrelsen behandler om dig ved brug af NemKonto, og du kan anmode om at få rettet eller slettet oplysninger, der er forkerte eller ikke længere relevante.

Din henvendelse kan ske både telefonisk, pr. brev eller via e-post ved at kontakte Digitaliseringsstyrelsen (kontaktoplysninger nedenfor). Hvis du anmoder om registerindsigten pr. brev eller via sikker mail, kan du bruge blanketten ”Blanket til Registerindsigt” som du finder på nemkonto.dk. Her skal du oplyse CPR-nummer, navn og adresse for at bekræfte din identitet.

Kontaktoplysninger

Landgreven 4
Postboks 2193
1017 København
Telefon: 33 92 52 00
E-mail: info@digitaliser.dk eller digst@digst.dk

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger er du desuden altid velkommen til at tage direkte kontakt til vores databeskyttelses-rådgiver:

På e-mail: dpo@digst.dk

Breve sendes til:

Digitaliseringsstyrelsen
Att. Databeskyttelsesrådgiveren
Landgreven 4
1301 København K

Klagemulighed

Hvis du ønsker at klage over Digitaliserings-styrelsens behandling af dine personoplysninger, skal du henvende dig til Datatilsynet:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00