Registerindsigt

Du har ret til at bede om indsigt i de kontooplysninger, som NemKonto-registret indeholder om dig

Sådan søger du om registerindsigt

Der er ingen formkrav til din henvendelse, som kan ske både telefonisk eller pr. brev eller via e-post.

Hvis anmoder om registerindsigten pr. brev, eller via sikker mail, kan du bruge blanketten nedenfor, hvor du oplyser CPR-nummer, navn og adresse. På den måde kan vi identificere dig korrekt og sikkert. Du kan også anmode om registerindsigt, ved at ringe til NemKonto-support.

Når vi har modtaget din anmodning, sender vi dig oplysningerne fra registret, med posten til din folkeregisteradresse.

Send anmodning om registerindsigt

Når du anmoder om registerindsigt, skal du oplyse CPR-nummer, navn og adresse. Du kan anvende blanketten nedenfor. På den måde kan vi identificere dig korrekt og sikkert.

 

Send via almindelig brev

Din anmodning kan sendes til:
NemKonto Support
Lauritzens Plads 1
9000 Aalborg

Hent blanket (pdf) 

Send via sikker mail:

Hvis du kan sende sikker og krypteret mail, kan du sende din anmodning om registerindsigt til vores e-post-adresse: nemkonto@sikker.kmd.dk

 

Hvem skal du kontakte hvis dine oplysninger er forkerte eller hvis du vil klage?

Oplysningerne er forkerte

Du kan gøre indsigelse til Digitaliseringsstyrelsen, hvis du mener, at der er fejl i oplysningerne. Digitaliseringsstyrelsen vil så vurdere sagen og sende en afgørelse til dig. Indsigelsen skal være skriftlig, indeholde dit CPR-nr. og sendes til:

Digitaliseringsstyrelsen
Landgreven 4
Postboks 2193
1017 København K 

Hvis din indsigelse vedrører en såkaldt specifik konto, som en bestemt myndighed udbetaler en ydelse til, skal du dog sende indsigelsen til den pågældende myndighed og ikke til Digitaliseringsstyrelsen. Myndigheden vurderer herefter sagen og sender dig en afgørelse.
 

Klage over afgørelse

Her Hvis du er utilfreds med myndighedernes afgørelse af din indsigelse, kan du derefter klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K.

På Datatilsynets hjemmeside, kan du under overskriften ”Værd at vide” læse mere om dine rettigheder, når det offentlige har registreret oplysninger om dig

Gå til Datatilsynet