Private udbetalinger til NemKonto

Private virksomheder kan også udbetale penge til din NemKonto

Private virksomheder har også mulighed for at udbetale penge til din NemKonto. Det vil sige, at man fx kan få sin løn, pension eller skadesudbetalinger sat direkte ind på sin NemKonto.

Fordelene ved private udbetalinger via NemKonto

  • Du skal kun opdatere dine kontooplysninger ét sted.
  • Virksomhederne skal ikke bruge tid på at undersøge dine kontooplysninger.

Du kan selv se private udbetalere

Vi har på NemKonto gjort det muligt selv at finde private udbetalere. Ønsker du at finde ud af, om en privat virksomhed har indhentet oplysninger om din NemKonto, kan du søge når du er logget ind på selvbetjening.   

Betingelser for private udbetaleres brug af NemKonto-systemet


For at virksomhederne kan bruge NemKonto-systemet, skal de i forvejen have lov til at behandle personnumre. Hvis virksomhederne ikke har adgang til at behandle personnumre, skal du give et aktivt samtykke, før virksomheden må udbetale til din NemKonto.
 
Virksomheden skal på forhånd oplyse dig om, at den fremover vil udbetale til din NemKonto.
 
De private virksomheder får ikke direkte adgang til NemKonto-registeret. Det betyder, at de ikke vil kunne slå op og ændre i registeret. Du kan fravælge udbetalinger fra private virksomheder til din NemKonto.

Hvis du ikke ønsker at få udbetalt penge til din NemKonto fra en privat virksomhed, kan du til enhver tid fravælge det. Du skal henvende dig til den private virksomhed og meddele dem, at du ikke ønsker udbetalinger indsat på din NemKonto.