Ord og begreber

Læs forklaringer på ord og begeber inden for NemKonto-systemet

KSP/CICS KSP/CICS er det sikkerhedsadministrationssystem hos KMD, hvor brugerne af  login-delen af www.nemkonto.dk oprettes.
Komplettering: Processen hvorved NemKonto for Private Udbetalere enten påfører det NemKonto-nummer eller den fejlkode, som tilhører det indsendte CPR-/SE-/P-/CVR-nummer.
Komplet betaling: En komplet betaling er en udbetaling, hvor myndigheden selv har påsat kontonummeret. Betalingen sendes dermed direkte gennem NemKonto-Systemet. Et eksempel på en komplet betaling er en faktura, hvor af leverandørens kontonummer fremgår.
LOS-enhed: LOS står for Linie Organisations System og er det system, der bruges til at identificere den administrative enhed inden for myndigheden, der afsender betalingen.
LOS-hierarkiet i NemKonto-Systemet angiver altså de betalende enheder (for staten, bogføringskredse), hvortil brugerne tildeles rettigheder til forskellige funktioner og indgange til at se forskellige informationer vedrørende udbetalinger.
Myndighedsnummer: Entydig identifikation af en myndighed i NemKonto-Systemet, der bl.a. benyttes af LOS og KSP / CICS.
NemID administrator: NemID administrator er en administratorrolle, der kræves for at myndigheden kan udstede medarbejder-certifikater til de relevante medarbejdere og for at administrere dem internt i myndigheden. NemID administratorrollen er som udgangspunkt den første medarbejdersignatur, der er oprettet. Den kan overdrages eller overtages via medarbejdersignatur.dk eller ved at kontakte NemID Erhvervssupport, som varetages af Nets.
OIOXML: OIO står for Offentlig Information Online og XML står for eXtensible Markup Language. OIOXML er det tekniske format, som der benyttes til at udveksle information i NemKonto-systemet.
P-nummer: P-nr. er en forkortelse for Produktionsnummer, som er registreringen i CVR af virksomhedens forskellige geografiske lokaliteter (produktionsenheder).
Snitflade: For at myndighedernes systemer kan udveksle informationer med NemKonto-Systemet, skal systemerne først tilpasses hinanden, så der er enighed om, hvilke data der skal udveksles systemerne imellem, samt hvilket indhold og form data skal have. Det er i snitfladen, at data udveksles.
SE-nummer: SE er en forkortelse for Stamregister over Erhvervsdrivende. SE-nummeret er virksomhedens registrering af administrative enheder hos Told og Skat.
Specifik konto: Betegnelsen for en konto, hvortil de offentlige myndigheder med frigørende virkning kan foretage udbetaling af en specifik ydelse til borgere og virksomheder, f.eks. børnebidrag eller pension.
SSN-nummer: SSN-nr. er serienummeret på medarbejdercertifikatet, dvs. den digitale signatur, som den pågældende medarbejder skal bruge for at få adgang til login-delen af www.nemkonto.dk og bruges i KSP/CICS til at identificere den pågældende medarbejders rolleprofil, dvs. hvilke handlinger medarbejderen kan foretage i NemKonto-systemet.
SWIFT-kode: Forkortelse for Societé Worldwide International Fonds Transfer. SWIFT er en organisation som varetager udvekslingen af internationale betalinger. SWIFT-koden er en unik bogstavkode, som alle banker har, og som identificerer den enkelte bank.
Udbetalende enhed: En betegnelse for en administrativ enhed i den offentlige myndighed, der står for en given udbetaling.
Ukomplet betaling: En ukomplet betaling er en udbetaling, hvor myndigheden har påsat et CPR-nr, CVR-nr, SE-nr eller et P-nr. I NemKonto-Systemet bliver kontonummeret til det pågældende CPR-nr, CVR-nr, SE-nr eller et P-nr påsat betalingen og derefter sendt til myndighedens pengeinstitut. 
Ydelsesart:

Betegnelse, der anvendes for de forskellige typer af ydelser, som de offentlige myndigheder udbetaler til borgere / virksomheder, f.eks. boligsikring eller dagpenge.

Digitaliseringsstyrelsen : Styrelse under Finansministeriet; system- og dataejer af Nemkonto-systemet.

Gå tilbage til alle spørgsmålskategorier