Nemkonto
English

Registerindsigt for borgere

Du har ret til at bede om indblik i de personoplysninger, som NemKonto-registret indeholder om dig

Hvem skal du kontakte hvis dine oplysninger er forkerte eller hvis du vil klage? 

Opdateret d. 27. juni 2024