Nemkonto
English

Du får et aktiveringsbrev

Hvis du vælger en NemKonto eller ændrer din nuværende NemKonto gennem selvbetjeningsløsningen, får du et aktiveringsbrev.

Hvis du har valgt eller ændret din NemKonto gennem NemKontos selvbetjening, får du tilsendt et aktiveringsbrev med en aktiveringskode. Aktiveringsbrevet bliver sendt med PostNord til den adresse, som er registreret i CPR-registeret. Det er derfor vigtigt, at dine adresseoplysninger er korrekte inden du vælger eller ændrer din NemKonto.
Du kan desværre ikke få brevet tilsendt over mail eller Digital Post på nuværende tidspunkt.

Efter du har modtaget aktiveringsbrevet, skal du følge instrukserne i brevet.

Hvis du afventer en udbetaling fra en offentlig myndighed, og derfor ønsker at din Nemkonto aktiveres hurtigere, skal du kontakte dit pengeinstitut.

Opdateret d. 26. juni 2024