Nemkonto
English

Specifik konto

Du kan få udbetalt en bestemt ydelse fx børnepengene til en anden konto end din NemKonto. Dette kaldes en specifik konto

Opdateret d. 7. maj 2024