NemKonto.dk får nyt design

Fra d. 11. oktober 2023 vil Nemkonto.dk se anderledes ud. Læs mere om ændringen her.
From October 11, 2023, NemKonto.dk will have a different appearance. Read more about it here.

Fra d. 11. oktober 2023 vil Nemkonto.dk se anderledes ud. NemKonto.dk har gennemgået en større modernisering for at sørge for, at borgere, virksomheder og myndigheder bliver mødt med et tidssvarende design med lettere adgang til informationer og selvbetjeningsløsninger vedrørende NemKonto.

Borgere og virksomheder vil også opleve, at selvbetjeningerne er blevet moderniseret med et nyt design. Det er stadig muligt for borgere, at anvise en inden- eller udenlandsk NemKonto ved hjælp af selvbetjeningerne ved log-in med MitID. Virksomheder med CVR-numre vil desuden stadig have se-adgang til virksomhedens NemKontooplysninger efter log-in med MitID Erhverv. Det vil på nuværende tidspunkt ikke være muligt, at skifte enhed til SE-nummer eller P-nummer. Dette bliver muligt i løbet af året.

---

Starting from October 28, 2023, NemKonto.dk will have a different appearance. NemKonto.dk has undergone a major modernization to ensure that citizens, companies, and authorities encounter a contemporary design with easier access to information and self-service solutions related to NemKonto.

Citizens and companies will also experience that the self-service options have been updated with a new design. It is still possible for citizens to assign a Danish or foreign account as their NemKonto using the self-service options through log-in with MitID. Companies with CVR numbers will also still have viewing access to the company's NemKonto information after logging in with MitID Erhverv. At the present time, it will not be possible to switch to SE-numbers or P-numbers after login. This will become possible within the course of the year.