Nemkonto
English

Registerindsigt for virksomheder

Virksomheder har ret til at bede om indsigt i de kontooplysninger, som NemKontoregisteret indeholder om dem

Sådan søger virksomheder om registerindsigt

Der er ingen formkrav til, hvordan henvendelsen ser ud i forbindelse med ønsket om at få en registerindsigt. Henvendelse kan ske telefonisk, pr. brev eller via NemKontos kontaktformular. 

Når der anmodes om registerindsigt pr. brev eller via sikker mail, kan blanketten nedenfor bruges. På blanketten oplyses CVR-nummer, navn og adresse. På den måde kan vi identificere virksomheden korrekt og sikkert. Anmodningen om registerindsigt kan også foretages ved at ringe til NemKonto support.

Når vi har modtaget anmodningen, sender vi oplysningerne fra registeret til virksomheden via Digital Post eller via fysisk post.

Opdateret d. 26. juni 2024