Nemkonto
English

Behandling af persondata

Her kan du læse om Digitaliseringsstyrelsens brug af de personoplysninger, der knytter sig til NemKonto-registeret, og hvordan du får oplysninger herom.

Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?

Digitaliseringsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger i NemKonto-systemet. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Digitaliseringsstyrelsen
Landgreven 4
1301 København K

CVR-nr.: 34 05 11 78
Telefon: 33 92 52 00
E-mail: digst@digst.dk

Opdateret d. 30. maj 2024