Snitflader

Beskrivelse af snitflader for den tekniske del myndigheders udbetalingssystemer og NemKonto-systemet

Formål

Formålet med snitfladen er at beskrive kommunikationen mellem offentlige myndigheders udbetalingssystemer og NemKonto-systemet.

De udbetalingssystemer, som skal levere betalingsordrer til NemKonto-systemet, skal anvende snitfladen. NemKonto-systemet vil behandle de modtagne ordrer jf. aftalte tidsfrister og videresende disse til bogføringscentraler.

Der returneres kvitteringer og retursvar vedr. ordrerne til afsendersystemet.

Anvendelse

Beskrivelsen henvender sig til de offentlige myndigheders it-leverandører (interne som eksterne), der skal tilpasse de offentlige myndigheders udbetalingssystemer til at kommunikere direkte med NemKonto-systemet via denne snitflade.

Inden snitfladen kan anvendes, skal der indgås en tilslutningsaftale mellem dataleverandøren og KMD. Herefter vil dataleverandøren blive varslet om eventuelle ændringer i snitfladen.

Hent beskrivelser og skemaer

Beskrivelser, komplette og ukomplette betalinger 

NemKonto OIOXML-skemaer

Frister vedr. ændringer af snitfladerne