Åben kontooversigt for borger eller virksomhed

Sådan åbner du kontooversigten

Når du har logget ind, får du vist siden ”Borger/virksomhed”.

  1. Indtast borgerens eller virksomhedens CPR-nummer eller CVR-/SE-nummer i feltet ”CPR-/CVR-/SE-nr.:”.
  2. Vælg knappen Åbn. Du får vist en kontooversigt for den pågældende borger/virksomhed:
    Drejer det sig om en borger eller virksomhed, som allerede har en NemKonto, og eventuelt også en eller flere specifikke konti, kan du se disse konti i oversigten (dog forbliver de sidste fire cifre skjult).
    Hvis borgeren eller virksomheden endnu ikke har fået anvist en NemKonto, får du derimod at vide, at der ikke blev fundet nogle konti.

Gå tilbage