Indsamling af personoplysninger

Digitaliseringsstyrelsens oplysning om vores brug af de personoplysninger, der knytter sig til NemKonto-registeret

Hvad er NemKonto, hvilke af dine person-oplysninger bruger vi og hvorfor?

Lov om offentlige betalinger m.v. bestemmer, at alle virksomheder skal have en NemKonto.

Virksomhedens NemKonto er den bankkonto, som alle offentlige myndigheder bruger, når de skal udbetale penge til din virksomhed. Din virksomhed vælger selv, hvilken af sine erhvervsbankkonti virksomheden ønsker at benytte som sin virksomheds-NemKonto.

Ved oprettelse og ændring af virksomhedens NemKonto indsamler vi virksomhedens bankkontonummer fra en af følgende kanaler: banken (fysisk), netbank, eller anvisende myndighed. Virksomhedens navn og adresse indhentes fra CVR-registeret.

Disse oplysninger bliver herefter kombineret og gemt i NemKonto-registeret. Dette register sikrer, at vi altid kan formidle udbetalinger til din virksomhed på din NemKonto.

Efter en eventuel udbetaling er udført gemmer vi desuden transaktionshistorikken. Denne kan, af sikkerhedsmæssige årsager, indeholde oplysninger om ydelsesarten.

Hvem modtager dine personoplysninger

  • Din virksomheds pengeinstitut: vi oplyser virksomhedens pengeinstitut, hvilken konto den ønsker at benytte som sin virksomheds-NemKonto. Ændringer gælder senest efter 5 bankdage;
  • Betalingsafviklende pengeinstitutter får din virksomheds betalingsoplysninger fra NemKonto-registeret; Afsendende myndigheder og private udbetalere samt deres eksterne revisorer modtager kvitteringssvar efter transaktionen er udført;
  • SKAT modtager betalingsoplysninger i inddrivelsessager ifølge loven;
  • Bogføringscentralerne modtager transaktionsoplysninger ifølge loven;
  • KMD A/S drifter NemKonto-systemet og kan derfor have adgang til personoplysninger af tekniske årsager.

Betalingsoplysninger sendes udelukkende til pengeinstitutter udenfor den Europæiske Union/ Europæiske Samarbejdsområdet, efter din virksomheds anmodning om anvisning af en udenlandsk bankkonto som NemKonto. I så fald modtager din udenlandske bank myndighedens adviseringstekst til betalingsmodtageren.

Hvor længe bliver dine personoplysninger brugt og opbevaret?

Slettefristen for oplysninger hos NemKonto følger af § 18, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 766 af 5. juli 2006 om Nemkontoordningen. Det fremgår af denne bestemmelse, at NemKonti og specifikke konti slettes af den systemansvarlige for NemKonto-systemet, når der til disse konti ikke har været anvist pengebeløb i de seneste 5 år.

Oplysninger opbevares med henblik på offentlig myndighedsudøvelse.

Din virksomheds rettigheder

Du kan til enhver tid få oplyst, hvilke personoplysninger Digitaliseringsstyrelsen behandler om dig ved brug af NemKonto, og du kan anmode om at få rettet eller slettet oplysninger, der er forkerte eller ikke længere relevante.

Din henvendelse kan ske både telefonisk, pr. brev eller via e-post ved at kontakte Digitaliseringsstyrelsen (kontaktoplysninger nedenfor). Hvis du anmoder om registerindsigten pr. brev eller via sikker mail, kan du bruge blanketten ”Blanket til Registerindsigt” som du finder på nemkonto.dk. Her skal du oplyse CVR-nummer, navn og adresse for at bekræfte din identitet.

Kontaktoplysninger

Landgreven 4
Postboks 2193
1017 København
Telefon: 33 92 52 00
E-mail: info@digitaliser.dk eller digst@digst.dk

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af din virksomheds oplysninger er du desuden altid velkommen til at tage direkte kontakt til vores databeskyttelses-rådgiver:

På e-mail: dpo@digst.dk
Breve sendes til:
Digitaliseringsstyrelsen
Att. Databeskyttelsesrådgiveren
Landgreven 4
1301 København K

Klagemulighed

Hvis du ønsker at klage over Digitaliseringsstyrelsens behandling af dine personoplysninger, skal du henvende dig til Datatilsynet:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00