Pengeinstitutternes rolle

Pengeinstitutters rolle i forbindelse med brug af NemKonto-systemet

Pengeinstitutternes rolle i forhold til NemKonto og virksomheder

Pengeinstitutterne er det naturlige sted at henvende sig for virksomheder og foreninger, når de vil vælge eller ændre deres NemKonto.
Digitaliseringsstyrelsen, Finansrådet og Mastercard har derfor udarbejdet en aftale, som definerer pengeinstitutternes rolle og opgaver i forbindelse med NemKonto.

Har alle ret til en almindelige hævekonto?

Reglerne for god skik for finansielle virksomheder siger, at alle har ret til en almindelig konto. Et pengeinstitut kan kun afvise at oprette en konto med en saglig og individuel begrundelse. Et eksempel kan være truende/anstødelig adfærd, men det er ikke tilstrækkeligt, at man skylder penge. Dette fremgår af § 21 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder.

Se bekendtgørelse for god skik for finansielle virksomheder

Hvordan får man bekræftet, at en konto er markeret som NemKonto?

Der er på nuværende tidspunkt ikke automatisk synkronisering mellem pengeinstitutternes systemer og NemKonto-systemet. Der kan derfor være enkelte tilfælde, hvor en konto er registreret som NemKonto i bankernes system, men ikke i NemKonto-systemet.

Hvis du er tvivl om, hvilken konto der er registreret som virksomhedens NemKonto, kan du logge ind på selvbetjeningen på NemKonto.dk og se hvilken konto, der er registreret som jeres NemKonto. Dette sker ved at logge på med MitID Erhverv.

Pengeinstitutternes opgave

Aftalen mellem Digitaliseringsstyrelsen og Mastercard betyder at:

  • Virksomheden kan indberette og ændre deres NemKonto i deres pengeinstitut. 
  • Pengeinstitutterne skal gøre det til en rutine at spørge nye nye virksomheder uden NemKonto, om de ønsker at vælge en NemKonto
  • Pengeinstitutterne skal på forespørgsel kunne oplyse virksomhederne om, hvilken konto, der er registreret som NemKonto.