Foreninger og NemKonto

Modtager din forening betalinger fra det offentlige, skal I have en NemKonto

Foreninger skal også have en NemKonto

Foreninger der modtager betalinger fra det offentlige har pligt til at have et CVR-nummer og dermed en NemKonto. Når foreningen har fået et CVR-nummer, kan de indberette en NemKonto i deres pengeinstitut, som offentlige myndigheder fx kan udbetale tilskud til.

Registering af CVR

Det er gratis for foreninger at CVR-registrere sig online hos Erhvervsstyrelsen.

Oplys foreningens CVR-nummer til kommunen
Når foreningen har fået sit CVR-nummer og en NemKonto, er det vigtigt, at I giver besked om det til den myndighed, som I modtager udbetalinger fra, for eksempel jeres kommune. Myndigheden skal nemlig bruge foreningens CVR-nummer, når den skal udbetale penge til jeres NemKonto.

Foreningstyper

Frivillige foreninger


Frivillige foreninger er kendetegnet ved at være foreninger, der ikke har nogen afgifts- eller oplysningspligt over for det offentlige. Oplysningspligt kan fx være A-skat i de tilfælde, der er ansat en vicevært, træner eller lign.

Frivillige foreninger omfatter blandt andet grundejerforeninger, idrætsforeninger, almennyttige boligforeninger, ejerforeninger, kulturelle foreninger mv.

Foreninger, der har brug for et CVR-nummer, kan selv gratis registrere sig online hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Foreninger, der skal pligtmæssigt registreres


Foreninger, der registrerer sig frivilligt, må ikke forveksles med foreninger, der har pligt til at lade sig registrere. Pligten til registrering gælder fx andelsboligforeninger, der pr. automatik er selskabsskattepligtige, og foreninger som fx idrætsforeninger, der har ansatte og som dermed skal afregne A-skat for disse ansatte.

Disse foreninger er forpligtet til at lade sig registrere og få et CVR nummer. Denne registrering sker i lighed med andre virksomhedsregistreringer på Erhvervsstyrelsens hjemmeside via ”startblanketten”.

Reglerne om pligtmæssig registrering fremgår af CVR lovens § 3, medens reglerne om frivillig registrering af foreninger m.v. fremgår af CVR lovens § 11, stk. 5.