Indsamling af personoplysninger

Digitaliseringsstyrelsens oplysning om vores brug af de personoplysninger, der knytter sig til NemKonto-registeret

Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?

Digitaliseringsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger i NemKonto-systemet. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Digitaliseringsstyrelsen
Landgreven 4
1301 København K

CVR-nr.: 34 05 11 78
Telefon: 33 92 52 00
E-mail: digst@digst.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som vejleder i reglerne om databeskyttelse inden for Digitaliserings- og Ligestillingsministeriets område. Databeskyttelsesrådgiverens opgave er at understøtte, at Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet overholder reglerne om behandling af personoplysninger.

Databeskyttelsesrådgiveren kan vejlede dig om dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger inden for Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet område. Såfremt du ønsker at kontakte databeskyttelsesrådgiveren via e-mail bedes du undlade at oplyse dit CPR-nummer eller andre følsomme/fortrolige oplysninger.

Att.: Databeskyttelsesrådgiveren

Landgreven 4,

1301 København K

E-mail: dpo@digst.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Formålet med Digitaliseringsstyrelsens behandling af dine personoplysninger er at stille NemKonto-systemet til rådighed for din virksomhed, offentlige myndigheder og private udbetalere.

Din virksomheds NemKonto er den bankkonto, som alle offentlige myndigheder bruger, når de skal udbetale penge til virksomheden. Din virksomhed vælger selv hvilken af sine erhvervsbankkonti virksomheden ønsker at benytte som sin NemKonto.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Lov om offentlige betalinger m.v. (LBK nr. 494 af 4. maj 2023), bekendtgørelse om Nemkontoordningen (BEK nr. 647 af 13. april 2021) og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e for behandling af almindelige personoplysninger.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

 • Navn: Hvis dit navn indgår i virksomhedens navn
 • Adresseoplysninger: Hvis du bor på samme adresse som virksomheden
 • CVR-nummer: Hvis din virksomhed er en enkeltmandsvirksomhed
 • TaxIDNumber
 • Bankkonto-oplysninger

Personoplysninger, som kan være underlagt særlige regler efter databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesloven:

 • Transaktionshistorik, herunder ydelsesart:
  • Transaktionshistorikken indebærer oplysninger om beløb, afsender, modtager, dato mv. Dermed kan oplysningerne indikere fortrolige, sociale, arbejdsmæssige og økonomiske oplysninger om modtageren af betalingen.
  • Ydelsesart på betalingsordren: Ydelsesarten betyder typen af betalingsordre, f.eks. sygedagpenge og handicaptillæg mv.

  Modtagere eller kategorier af modtagere

  Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Virksomhedens pengeinstitut: Vi oplyser virksomhedens pengeinstitut, hvilken konto virksomheden ønsker at benytte som NemKonto.
  • Betalingsafviklende pengeinstitutter: Disse får betalingsoplysninger fra NemKonto-registeret i forbindelse med gennemførelse af en betaling.
  • Afsendende myndigheder og private udbetalere samt deres eksterne revisorer: Disse modtager kvitteringssvar efter transaktionen er udført.
  • SKAT: Myndigheden modtager betalingsoplysninger i inddrivelsessager.
  • Bogføringscentralerne: Disse modtager transaktionsoplysninger.
  • KMD A/S: Leverandøren drifter NemKonto-systemet og kan derfor have adgang til personoplysninger af tekniske årsager.

  Modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

  Betalingsoplysninger sendes udelukkende til pengeinstitutter uden for den Europæiske Union/Europæiske Samarbejdsområde, hvis din virksomhed en dag anmoder om anvisning af en udenlandsk bankkonto som NemKonto.

  Hvor dine personoplysninger stammer fra

  Dit navn og adresse indhentes fra CVR-registeret. Når din virksomhed opretter eller ændrer sin NemKonto indhenter vi kontonummeret fra en af følgende kanaler, som virksomheden har anvendt til at anvise NemKontoen:

  • Virksomhedens pengeinstitut
  • En offentlig myndighed

  Opbevaring af dine personoplysninger

  NemKonti og specifikke konti slettes af den systemansvarlige for NemKonto-systemet, når der til disse konti ikke har været anvist pengebeløb i indeværende år plus 10 år.

  Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

  Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

   

  Ret til berigtigelse (rettelse)

  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

   

  Ret til sletning

  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

   

  Ret til begrænsning af behandling

  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

   

  Ret til indsigelse

  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

  Klage til Datatilsynet

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.