Ydelsesarter

Oversigt over generelle ydelsesarter der oprettes af Digitaliseringsstyrelsen og KMD

Oversigt over generelle ydelsesarter

De generelle ydelsesarter oprettes af Digitaliseringsstyrelsen og KMD. Når først de generelle ydelsesarter er oprettet, ændres de ikke, da de udbetalende systemer skal have sikkerhed for, at de altid findes. Derudover fungerer de ligesom myndighedens egne ydelser.

Du kan læse mere om generelle ydelsesarter i NemKonto håndbogens kapitel 6:

Se NemKonto håndbogen 

Af tabellen nedenfor fremgår de nuværende generelle ydelsesarter

 Ydelsesart (kode)  Ydelsesart (betegnelse)  Låst
NKSSLO Betalinger vedr. serviceloven   
NKSSYG Betalinger vedr. sygesikring   
NKSBOS Boligstøtte  
NKSUHB  Børnebidrag og ægtefællebidrag   
NKSBFY  Børnefamilieydelser   
NKSBØT Børnetilskud
NKSDPE Dagpenge
NKSEFL Efterlevelseshjælp
NKSEFT Efterløn
NKSFPE Feriepenge

NKSFTI

Foreningstilskud
NKSINH Indeholdelser (i løn, pension   m.m.) X
NKSIFA Indfasningsstøtte
NKSKRP Kapital- og ratepensionsindbetaling X
NKSKOH Kontanthjælp m.m.
NKSLEV Leverandørbetalinger
NKSLØN Løn, honorarer, og tjenestemandspension
NKSMOA Mellemoffentlig afregning
NKSOAM Overskydende A.M.-bidrag
NKSOST Overskydende skat
NKSSOP Social pension (folkepension m.m.)
NKSTIB Tilbagebetalinger
NKSUDD Uddannelsesstøtte
NKSVEU VEU-godtgørelse