Teknisk tilslutning

Den tekniske tilslutning og tilslutningsprøve til NemKonto-systemet

Teknisk tilslutning til NemKonto-systemet

Formålet med tilslutningsprøven er at sikre, at der foretages den nødvendige test af snitfladen for betalinger mellem den pågældende dataleverandør og NKS.

Tilslutningsprøven omfatter ikke den endelige implementering i NemKonto-systemets produktionsmiljø – dette kræver indgåelse af en dataleverandør aftale, som du kan læse mere om i afsnittet "Endelig implementering i NKS-produktionsmiljø"

Hent drejebog, testspecifikationer mv.

Drejebog for tilslutning (doc)


Tilslutningsprøven gennemføres med udgangspunkt i Tilslutningsprøve drejebogen. Drejebogen gennemgår processen for det samlede forløb af en tilslutningsprøve mellem en dataleverandør og NemKonto-systemet (NKS), herunder de forskellige testscenarier, der skal gennemløbes samt afgrænsninger og forudsætninger, der gælder vedrørende tilslutningsprøven.

Testspecifikationer


Se testspecifikationer og testscenarier til brug i forbindelse med tilslutningsprøven. Du kan læse om andre myndigheders erfaringer fra tidligere tilslutningsprøver her og nogle tips til gennemførelsen af jeres tilslutningsprøve.

 

NemKonto: OIORASP/Nemhandel og VANS-netværket


Såfremt VANS-netværket skal bruges i forbindelse med forsendelse af betalingsordre til NemKonto kræves en speciel opsætning for at kommunikere med testmiljøet.

Endelig implementering i NKS-produktionsmiljø


Når tilslutningsprøven er godkendt, indgås aftale om endelig implementering i NKS-produktionsmiljøet. Dette sker i for af en dataleverandøraftale, som indgås med dataleverandøren. Denne aftale er forudsætning for, at dataleverandøren kan få lov til at sende betalinger til NemKonto-systemet på vegne af myndigheden.