XML-snitflade, vedligeholdelse af kontooplysninger

Beskrivelse af XLM-snitflade og vedligeholdelse af kontooplysninger for sagsbehandlere

Formål

En offentlig myndighed kan bruge snitfladen til at vedligeholde NemKonti og specifikke konti for borgere og virksomheder i NemKonto. Der er ikke noget krav om, at myndigheden skal anvende snitfladen, da kontoændringerne også kan foretages via nemkonto.dk.

Snitfladen åbner dog mulighed for en tættere integration med myndighedens eget sagsbehandlersystem. For at udnytte denne integration skal den offentlige myndigheds sagsbehandlersystemer udbygges med funktionalitet, der kan sende kontoændringerne via snitfladen.

Anvendelse

Beskrivelsen henvender sig til de offentlige myndigheders it-leverandører (interne som eksterne), der skal tilpasse de offentlige myndigheders sagsbehandlersystemer til at kommunikere direkte med NemKonto-systemet via denne snitflade.

Inden snitfladen kan anvendes, skal der indgås en tilslutningsaftale mellem dataleverandøren og KMD. Herefter vil dataleverandøren blive varslet om eventuelle ændringer i snitfladen.

Hent beskrivelser og skemaer

Beskrivelse af XML -snitflade


Hent en beskrivelse af XML-snitfladen for vedligeholdelse af kontooplysninger via et sagsbehandlersystem.
Se en beskrivelse af de services, som snitfladen stiller til rådighed: Se beskrivelse af services, XML-skemaer

Testspecifikation, sagsbehandlersnitfladen

Frister vedr. ændringer af snitfladerne

Der er følgende frister vedr. ændringer til snitfladerne:
Ændringer til strukturer/valideringsregler vil efter idriftsættelse blive varslet med tre måneder.