Ophør af en NemKonto

Der er 2 måder hvorpå en NemKonto kan ophøre med at virke fx i forbindelse med dødfald eller konkurs:

  1. Den kan blive slutmarkeret i NemKonto-systemet
  2. Den kan blive slettet som NemKonto i systemet.

Slutmarkering

Når en konto slutmarkeres er det derefter ikke muligt at udbetale til NemKontoen, men kontoen vil fortsat figurere som NemKonto i NemKonto-systemet. Forsøger man at udbetale til en slutmarkeret konto, vil man få retursvar 7 om, at der ikke findes en NemKonto for vedkommende.

En NemKonto slutmarkeres efter følgende bestemmelser:

  • Ved dødsfald slutmarkeres NemKontoen 3 år efter dødsfaldet. Man kan derfor godt udbetale til en afdød borgers NemKonto.
  • Ved konkurs af en virksomhed slutmarkeres NemKontoen pr. dekretdato. Det er derfor ikke muligt at udbetale til konkursramte virksomheder via virksomhedens NemKonto.
  • Ved en virksomheds ophør slutmarkeres NemKontoen efter 360 dage.
  • Ved umyndiggørelse slutmarkeres NemKonto ikke
  • Ved udrejse slutmarkeres NemKonto ikke
  • I alle tilfælde bliver NemKontoen slettet  5 år efter der senest er anvist en udbetaling til kontoen.

Sletning

Når en NemKonto slettes vil den ophøre med at figurere som NemKonto i NemKonto-systemet. Forsøger man at udbetale til en konto, der er slettet i NemKonto-systemet, vil man få retursvar 7 om, at der ikke findes en NemKonto for vedkommende.

Ovenstående er alene en beskrivelse af, hvordan NemKonto-systemet behandler kontooplysninger ved borgeres død og virksomheders ophør m.v. samt hvilken generel slettefrist, der gælder.

Tilbage til alle spørgsmålskategorier