Hvad er en udbetalende enhed?

Illustration af udbetalende enheder

Hvad er en udbetalende enhed?

I NemKonto-systemet inddeles myndighederne i udbetalende enheder. Til disse tildeles brugeren rettigheder, så de via nemkonto.dk har adgang til oplysninger om den udbetalende enheds betalinger.

Mindre organisationer kan nøjes med en enkelt udbetalende enhed. Større organisationer har som regel brug for at indskrænke en medarbejders adgang til fx kun at gælde betalinger fra en bestemt afdeling i organisationen. Det kan derfor opdele organisationen i flere udbetalende enheder, som rolleprofilerne (= brugerrettigheder) kan hægtes på.

I NemKonto-systemet oprettes de udbetalende enheder i det såkaldte LOS – derfor kaldes enhederne også LOS-enheder. (Se ovenstående illustration)

Hvad er LOS?

LOS betyder LinieOrganisations-System.
Systemet understøtter myndighedernes inddeling i udbetalende enheder – LOS enheder, der udgør et såkaldt LOS-hierarki. Hierarkiet understøtter muligheden for at tildele brugerne forskellige rolleprofiler i NemKonto-systemet.

Læs mere om LOS på KMDs kundenet

Bogføringskreds i statslige myndigheder

For statslige myndigheder svarer de udbetalende enheder til bogføringskredse. Det vil sige, at der i NemKonto-systemet skal være oprettet en LOS-enhed pr. bogføringskreds

Eksempel på en statslig myndighed
Plantedirektoratet er en statslig myndighed, der har ét CVR-nr. og derfor én NemKonto-aftale. Der er oprettet to udbetalende enheder, idet de har to bogføringskredse.
De to bogføringskredse er 36140 – ”Plantedirektoratet”, og 36851 – ”Anlæg m.v.”.
De to udbetalende enheder er derfor oprettet med disse to numre som kort betegnelse (”kort kaldenavn”) og navnene på enhederne som lang betegnelse (”langt kaldenavn”).

Eksempel på en anden type myndighed
Arbejdsløshedskassen FOA er ikke en statslig myndighed, og den har ikke nogen bogføringskredse. De har ét CVR-nr., og der er oprettet én NemKonto-aftale. De er én udbetalende enhed, og derfor er der oprettet én enkelt udbetalende enhed, kaldet ”FOA”. Navnet har de valgt både skal være ”Kaldenavn kort” og det lange kaldenavn.

Tilbage til alle spørgsmålskategorier